Kompostbehållare

Kompostbehållare till låga priser ➤ Bra kvalitet ➤ Levereras i hela Sverige. ➤ Köp Kompostbehållare direkt för snabb hemlevererans.

 
There are no products in this category.
 

Kompostbehållare

Har du egen trädgård vill du förmodligen också ha en kompost. För enbart trädgårdsavfall räcker det förstås med en enklare kompost, till exempel en inhägnad med kompostgaller. Här kan du kasta gräsklipp och liknande och låta det ligga tills det bildas fin mull som du kan använda som jordförbättring i din trädgård.

Men med rätt kompostering får du ut mycket mer av ditt avfall, och du kan också slänga annat än bara enklare trädgårdsavfall. Men, det här med kompostering är inte helt lätt. Och heller inte helt okontroversiellt, konstigt nog. Det har varit heta diskussioner om komposteringens vara eller inte vara, och vad man i så fall får lägga på en kompost. Kanske har de styrande inte haft riktigt klart för sig vad kompostering egentligen handlar om. För rätt skött är en kompost inte en sophög, och den ger inget avskräde och luktar inte illa. Idag är reglerna inte lika stränga som tidigare, då vissa kommuner inte tillät komposter över huvud taget. Och när det gäller vad man får lägga på en kompost har reglerna varit snåriga och varierande, och ibland rent löjeväckande. Många kommuner har, under lång tid, godkänt komposter för trädgårdsavfall, men inte för köksavfall, men hur man skiljer på dessa typer av avfall har varit något diffust. Om du, till exempel, odlar morötter och tar av blasten direkt vid kökslandet, när du skördar morötterna räknas blasten som trädgårdsavfall, och du kan alltså lägga dem på komposten utan problem. Bär du in morötterna hela i köket, och där tar av blasten, förvandlas samma blast helt plötsligt till köksavfall och får absolut inte läggas på komposten. Men kan ju undra hur stor förändring morotsblasten har kunnat genomgå på den korta färden från trädgården till köket och hur de som sätter reglerna egentligen tänker.

Idag ser reglerna lite annorlunda ut och i vissa kommuner kan man till och med få en lägre sophämtningstaxa om man komposterar sitt hushållsavfall. Men för att en kompost ska fungera bra gäller det att man har rätt kompostbehållare, och om du ska kompostera hushållsavfall är det extra viktigt att du har en bra behållare.

Att kompostera i en öppen hög, som man ofta gjorde förr är varken effektivt eller snyggt. En sån hög ser ju inte särskilt vacker ut i trädgården, och den är heller inte särskilt effektiv. Om högen torkar ut, vilket lätt kan ske när den ligger helt öppen, saktar förmultningsprocessen ner eller stoppar helt enkelt upp. Det finns också risk för lukt om du inte tänker dig för vad du lägger på en öppen kompost, och dessutom riskerar du att den drar till sig råttor och liknande.

Om du komposterar i en kompostbehållare behöver den inte vara störande alls. En kompost ska helst placeras i skuggan, vilket gör att du lätt kan gömma undan behållaren någonstans i trädgården, där du knappt ens behöver se den. Å andra sidan finns det så snygga kompostbehållare idag att du inte behöver gömma den. Att skaffa en kompostbehållare och skapa sin egen jord av trädgårdens och hushållets avfallsprodukter är förstås en vinst både för dig själv, som får den bästa tänkbara jorden, och för miljön.
Hur ska man då tänka när man ska köpa en kompostbehållare? Vilken typ fungerar bäst och vad har jag behov av?
Det finns ett stort utbud av kompostbehållare. Alla har förstås sina för- och nackdelar och vad du ska välja beror både på vad du vill kompostera, var du ska ha din kompost, om den ska fungera under vintern och mycket mer. Förmultningsprocessen i en kompost stannar naturligt av under vintern när det blir kallt. Men, om du vill ha en kompost som fungerar också under vintern kan du köpa en isolerad kompostbehållare. Du kanske inte kan få den att fungera när det är som kallast, men du får en betydligt längre komposteringssäsong med en isolerad behållare. Det finns behållare i olika prisklasser, och för att hitta ett urval som passar dig finns det några frågor du bör ställa dig:
· Hur mycket avfall kommer du att kompostera? Detta är förstås den viktigaste faktorn för att hitta rätt storlek på kompostbehållare.
· Var har du planerat att placera kompostbehållaren? Detta spelar också in när du väljer storlek, men också form på behållaren.
· Ser behållaren ut att vara lätt att hantera? Om det är krångligt att använda den finns risken att den i slutändan inte blir så mycket använd som det var tänkt.
· Är det lätt att öppna behållaren för tömning, eller att ta isär den? Visserligen behöver du inte öppna den så ofta, men det är naturligtvis en stor fördel om det är enkelt att få ut den fina jorden när den väl har bildats.
· Hur fungerar det att fylla på avfall? Är luckan lätt att öppna? Är öppningen smal? Sitter öppningen högt upp så det blir svårt att tömma avfallet i behållaren? Allt detta påverkar naturligtvis kompostbehållarens användbarhet.
· Hur blandar man komposten i behållaren? I vissa behållare sker blandningen mekaniskt med en rotor som blandar ihop materialet. I andra får du blanda manuellt. Att materialet i komposten blandas är viktigt, för att hålla förmultningsprocessen igång.
· Klarar kompostbehållaren minusgrader? Om den inte gör det kommer processen att avstanna under vintern. Det gör den naturligtvis också i en öppen kompost, så om du behöver en isolerad kompost eller inte beror på hur snabbt du vill att avfallet ska förvandlas till jord.
· Tillsätts syre till blandningen i komposten? Att det kommer in syre är viktigt för förmultningsprocessen.
· Sist, men inte minst, hur ligger prisnivån på kompostbehållaren och hur mycket är du beredd att betala?

Här på nätet kan du hitta ett brett och varierat utbud av kompostbehållare för alla behov och ändamål. På varje produktsida kan du se behållarens specifikationer, och du kan se vilken typ av behållare som är bäst för olika former av kompostering. Har du mycket trädgårdsavfall, eller om du har stort behov av den fantastiskt fina jord som man får fram ur en kompost, är det förstås viktigt att ha en kompostbehållare som är så effektiv som möjligt. Du kan även läsa mer om lövsugar här på hemsidan.